Pemindahan Tanggungjawab Urusan Bungkusan Pos Kepada Pusat Kutipan Dokumen/Barangan Pos, Koperasi Universiti Industri Selangor Berhad

Makluman,


Mulai 3 September 2019, pihak Kolej Kediaman tidak lagi bertanggungjawab menerima sebarang parsel. Pihak Koperasi Universiti Industri Selangor akan bertanggungjawab menerima segala barang pos dan segala urusan dikehendaki berurusan dengan pihak koperasi.

Namun begitu, barang pos yang telah diterima sebelum tarikh tersebut masih lagi boleh dituntut di Pejabat Kolej Kediaman. Diharapkan dengan peralihan tanggungjawab ini, urusan menerima dan mengambil parsel dapat dilakukan dengan mudah dan teratur.


Sekian.

Share your thoughts