VISI & MISI

VISI KAMI

Menjadi jabatan yang efisen dan efektif yang mendidik para profesional dan ilmuan yang mempunyai moral dan etika terpuji.

MISI KAMI

Beriltizam menyediakan persekitaraan pembangunan pelajar yang kondusif dan menjadi penghubung antara pelajar dengan komuniti untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten, telus dan beretika.

OBJEKTIF KAMI

Beriltizam memberikan perkhidmatan berkualiti seiring dengan objektif kualiti pusat/unit di HEP bagi memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh UNISEL.

KAMPUS BESTARI JAYA

KAMPUS SHAH ALAM