Pengurusan Tertinggi HEP Peranan kami adalah ingin melahirkan Mahasiswa yang mempunyai Jati Diri Budiman