UNISEL MESRA OKU

UNISEL OKU friendly

ELEVATOR

Elevator disediakan sebagai kemudahan untuk pelajar kurang upaya

PROGRAM CAKNA OKU

Pada 9 April 2019, Universiti Selangor (UNISEL) telah memperkenalkan program Cakna Orang Kelainan Upaya (OKU) dan Tahun Asas Trek Huffaz bagi kemasukan pelajar baharu sesi April. UNISEL Cakna OKU dilaksanakan oleh Unit Kaunseling dan Latihan di bawah Hal Ehwal Pelajar bagi memberi kemudahan serta perhatian khusus buat pelajar terutama yang berada dalam kategori kelainan upaya.