Non Resident

Objektif

  1. Membantu mendapatkan penginapan luar kampus (non-resident) yang kondusif dan lengkap keperluan asas untuk siswa/wi UNISEL.
  2. Mengurus, mentadbir dan memudahcara perihal penginapan luar kampus (non-resident) samada yang disediakan oleh UNISEL mahupun penginapan yang disewa sendiri oleh para siswa/wi.
  3. Membantu Bahagian Pembangunan Pelajar & Jaringan Komuniti dalam penganjuran aktiviti, pembinaan sahsiah diri dan disiplin komuniti siswa/wi (non-resident).