Pusat Jaringan Komuniti

 

Pengenalan

 

 • Memberi latihan sukarelawan dalam kalangan mahasiswa, staf, alumni serta komuniti dalam mempersiapkan kepimpinan sukarelawan di wilayah pengaruh masing – masing.
 • Memberi bimbingan kepada  setiap bakat yang mempunyai idea inovasi komuniti.
 • Menyediakan perkhidmatan seperti berikut : 
  • Pembangunan pengupayaan
  • Keusahawanan sosial
  • Memperbaiki komuniti
  • Memulihara persekitaraan
  • Penerapan keilmuan