Pusat Sukan

Pengenalan

Pusat Sukan Universiti Selangor telah beroperasi di Kompleks Sukan UNISEL, Kampus Bestari Jaya bermula 1 April 2006 sehingga kini dan semakin berkembang dari segi operasinya seiring perjalanannya yang hampir memasuki tahun kesepuluh operasinya di Komplek Sukan UNISEL.
Sebagai sebuah Pusat Sukan di UNISEL, tanggungjawab memberikan perkhidmatan dan perundingan bagi pembangunan, penggalakan, penganjuran acara, penyediaan alatan dan kemudahan juga sentiasa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ini adalah untuk memastikan bidang sukan di UNISEL turut berkembang.

 • Nadi penting dalam memperkembang dan memajukan sukan melalui bidang akademik, penyelidikan serta perkhidmatan
 • Berperanan dalam melahirkan Warga UNISEL yang cergas dan beretika.
 • Memberian perkhidmatan dan perundingan seperti berikut:
  • Pembangunan sukan
  • penggalakkan sukan
  • penganjuran acara sukan
  • penyediaan alatan sukan
  • kemudahan sukan