Loading posts...
  •  Namun begitu, cabaran dalam merealisasikan perubahan paradigma daripada  pembangunan berasaskan amal/kebajikan (Charity Base) kepada asas hak (Right base) masih lagi menjadi cabaran besar kerana rata-rata masyarakat dan komponen/entiti yang membentuk kerajaan masih lagi dipengaruh oleh corak gaya fikir “Charity Base”

    Konvensyen OKU Kebangsaan 2019 titik beratkan “Right Base”

     Namun begitu, cabaran dalam merealisasikan perubahan paradigma daripada  pembangunan berasaskan amal/kebajikan (Charity Base) kepada asas hak (Right base) masih lagi menjadi cabaran besar kerana rata-rata masyarakat dan komponen/entiti yang membentuk kerajaan masih…