Unit Kaunseling

Pengenalan 

  • Unit Kaunseling berteraskan proses menolong antara kaunselor dengan klien (pelajar) berasaskan prinsip psikologi, dalam suasana tertentu dan  masa yang ditetapkan untuk mencapai matlamat tertentu serta berlandaskan etika kaunseling.

 

Fungsi Pusat/Unit

  • Menolong pelajar dalam penerimaan kehidupan kampus (mengambil peluang sepenuhnya dalam pembelajaran akademik dan persekitaran sosial).
  • Mendidik pelajar menguruskan konflik dengan berkesan, mempelajari strategi yang sesuai dalam menghadapi tekanan belajar, meningkatkan kesedaran diri dan tanggungjawab kendiri.
  • Menolong pelajar memaksimumkan potensi diri.
  • Menerima tanpa syarat semua pelajar dari semua golongan.
  • Perkhidmatan berpandukan etika kaunseling 1998.

 

Perkhidmatan yang disediakan

kaunseling 1

Borang Atas Talian (Online)

*sila klik pada tajuk borang tersebut

  1. Borang Temujanji Perkhidmatan Kaunseling (Shah Alam)
  2. Borang Rujukan Khidmat Kaunseling (Shah Alam)
  3. Borang Temujanji Perkhidmatan Kaunseling (Bestari Jaya)
  4. Borang Rujukan Khidmat Kaunseling (Bestari Jaya)