Unit Kaunseling

Pengenalan 

  • Unit Kaunseling berteraskan proses menolong antara kaunselor dengan klien (pelajar) berasaskan prinsip psikologi, dalam suasana tertentu dan  masa yang ditetapkan untuk mencapai matlamat tertentu serta berlandaskan etika kaunseling.

 

Fungsi Pusat/Unit

  • Menolong pelajar dalam penerimaan kehidupan kampus (mengambil peluang sepenuhnya dalam pembelajaran akademik dan persekitaran sosial).
  • Mendidik pelajar menguruskan konflik dengan berkesan, mempelajari strategi yang sesuai dalam menghadapi tekanan belajar, meningkatkan kesedaran diri dan tanggungjawab kendiri.
  • Menolong pelajar memaksimumkan potensi diri.
  • Menerima tanpa syarat semua pelajar dari semua golongan.
  • Perkhidmatan berpandukan etika kaunseling 1998.

 

Perkhidmatan yang disediakan

kaunseling 1

Muat turun borang

No. Borang Info
1 Borang Temujanji Perkhidmatan Kaunseling muat turun
2 Borang Rujukan Khidmat Kaunseling muat turun