PENGENALAN

Unit Keusahawanan telah ditubuhkan pada 1 Ogos 2010 selari dengan pelancaran Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT pada bulan April 2010. Unit Keusahawanan adalah untuk merancang serta melaksana program-program latihan dan pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar UNISEL secara sistematik.

Matlamat utama Unit Keusahawanan adalah untuk melahirkan usahawan graduan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan (entrepreneurial graduates) yang mempunyai ketrampilan tinggi dan berakhlak mulia.

AKTIVITI BERSAMA GUSU

MEDIA SOSIAL