UNIT PENTADBIRAN

PENGENALAN

Seperti universiti lain, UNISEL turut melalui beberapa siri perubahan setanding 15 tahun penubuhannya. Seiring dengan perubahan semasa, unit ini telah dijenamakan semua menjadi Unit Pentadbiran dan Disiplin pada 1 Julai 2010. Unit Pentadbiran dan Disiplin diletakkan di bawah pentadbiran Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang diketuai oleh Naib Presiden / Timbalan Naib Canselor, Hal Ehwal Pelajar. Beroperasi bagi kedua-dua kampus iaitu di Kampus Bestari Jaya dan Kampus Shah Alam.