Selamat Datang ke Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti 

 

 

 

 

 

STUDENT PORTALMohon Sekarang

INFORMASI

SILA KLIK PAUTAN VIDEO DI BAWAH BAGI SETIAP UNIT DI HEP

VISI

“Menjadi jabatan yang efisen dan efektif yang mendidik para
profesional dan ilmuan yang mempunyai moral dan etika terpuji.”

Prof Madya. Dr. Hamdan Bin Dato' Mohd Salleh

Naib Presiden dan Timbalan Naib Canselor

(Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti)

Misi

“Beriltizam menyediakan persekitaraan pembangunan pelajar
yang kondusif dan menjadi penghubung antara pelajar dengan
komuniti untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten,
telus dan beretika.

Amidi bin Dato' Abdul Manan

Dekan

Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti

VISI

“Menjadi jabatan yang efisen dan efektif yang mendidik para
profesional dan ilmuan yang mempunyai moral dan etika terpuji.”

Prof Madya. Dr. Hamdan Bin Dato' Mohd Salleh

Naib Presiden dan Timbalan Naib Canselor

(Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti)

Misi

“Beriltizam menyediakan persekitaraan pembangunan pelajar
yang kondusif dan menjadi penghubung antara pelajar dengan
komuniti untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten,
telus dan beretika.

Amidi bin Dato' Abdul Manan

Dekan

Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti

OBJEKTIF

Beriltizam menyediakan persekitaraan pembangunan
pelajar yang kondusif dan menjadi penghubung antara
pelajar dengan komuniti untuk menjana profesional dan
ilmuan yang kompeten, telus dan beretika.

#Hidup

#Terbaik

#Pasti Berjaya

Inspirasi jadi kekuatan kerana

UNISEL

Alumni UNISEL

Mohd Syaufi Noor adalah seorang pemuda yang sangat cekal. Beliau terlibat kemalangan sebanyak dua kali semasa menyambung pelajaran di Unisel. Berkat kecekalan dan sokongan dari pelbagai pihak, beliau berjaya menghabiskan Diploma selama 11 tahun. Kini beliau giat aktif membantu golongan OKU sebagai Penolong Pegawai Jurupulih OKU.

Syaufi Noor Bin Shamsuhar

Penolong Pegawai Jurupulih OKU

(Jabatan Kebajikan Masyarakat)

Alumni UNISEL

Inspirasi Jadi Kekuatan Kerana

UNISEL

saufi

Mohd Syaufi Noor adalah seorang pemuda yang sangat cekal. Beliau terlibat kemalangan sebanyak dua kali semasa menyambung pelajaran di Unisel. Berkat kecekalan dan sokongan dari pelbagai pihak, beliau berjaya menghabiskan Diploma selama 11 tahun. Kini beliau giat aktif membantu golongan OKU sebagai Penolong Pegawai Jurupulih OKU.

Syaufi Noor Bin Shamsuhar

Penolong Pegawai Jurupulih OKU

(Jabatan Kebajikan Masyarakat)

Alumni UNISEL

UNISEL

Menjadi Inspirasi Kejayaan

saufi

Mohd Hafiz adalah alumni unisel jurusan ijazah kejuteraan (kepujian) dan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Nuqaba. Beliau kini berkerja di Sunway University sebagai ‘Resident Manager’.  

Mohd Hafiz Zainuddin

Resident Manager

(Sunway University)

Alumni UNISEL

Mohd Hafiz adalah alumni unisel jurusan ijazah kejuteraan (kepujian) dan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Nuqaba. Beliau kini berkerja di Sunway University sebagai ‘Resident Manager’.  

Mohd Hafiz Zainuddin

Resident Manager

(Sunway University)

Alumni UNISEL

UNISEL

menjadikan inspirasi kejayaan

MEDIA

AKTIVITI

Majlis Pelancaran Bilik Gerakan Kor Sispa UNISEL

Sambutan Merdeka

Orientasi Ogos 2020

Orentasi pelajar baharu July 2020

Sambutan Hari Malaysia

Pendaftaran Pelajar Baharu sesi Ogos 2020 bagi Orang Asal

Orentasi pelajar baharu July 2020

Hari Pendaftaran Sesi 20

Hari Pendaftaran Sesi 20