UNIT SKIM KESIHATAN PELAJAR UNISEL (SKPU)

Pengenalan

UNIT SKIM KESIHATAN PELAJAR UNSEL 

Fungsi

 

 • Pengurusan perkhidmatan klinik panel.
 • Mengurus dan bertindak atas kes kecemasan pelajar.
 • Menyediakan Skim Insurans yang menepati keperluan kebajikan pelajar.
 • Pengurusan dokumentasi pelajar dalam kes kecemasan & kesihatan.

PERLINDUNGAN INSURANS

PERLINDUNGAN INSURANS

 • Takaful Kemalangan Diri Berkelompok
 1. Dilindungi oleh Takaful Ikhlas Berhad.
 2. Manfaat diberi kepada semua pelajar yang berstatus ‘Active’.
 3. Boleh digunakan sepanjang tempoh pembelajaran dan diperbaharui secara tahunan.
 4. Manfaat perlindungan adalah seperti berikut:

NO.

MANFAAT

JUMLAH (RM)

1

Kematian akibat kemalangan

15,000

2

Hilang upaya kekal

15,000

3

Perbelanjaan Perubatan (untuk setahun)

1,000

4

Perbelanjaan Pengebumian

1,000

5

Perbelanjaan Penghantaran Pulang Jenazah

1,000

 

 • Takaful Hayat Berkelompok
 1. Dilindungi oleh Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad.
 2. Manfaat diberi kepada semua pelajar yang berstatus Active.
 3. Boleh digunakan sepanjang tempoh pembelajaran dan diperbaharui secara tahunan.
 4. Manfaat perlindungan akan dibayar sekiranya berlaku:

 

NO.

MANFAAT

JUMLAH (RM)

1

Kematian akibat penyakit atau kemalangan

15,000

2

Hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat penyakit atau kemalangan

15,000

3

Perbelanjaan pengebumian akibat penyakit atau kemalangan

1,000

 

 

KLINIK PANEL PELAJAR

 • Manfaat diberi kepada semua pelajar yang berstatus ‘Active’
 • Kos ditanggung sehingga RM35 bagi setiap kali rawatan (pelajar perlu membayar sendiri lebihan kos)
 • Pelajar perlu membawa bersama kad pelajar bagi proses semakan oleh pihak klinik
 • Klinik Panel bagi Kampus Shah Alam:
 1. Klinik Anis
 2. Klinik Al-Hikmah
 3. Klinik Nik Isahak

Staf

CIK VIJAYASREII

CIK VIJAYASREII

Penolong Pendaftar

Kampus Bestari Jaya & Shah Alam

Hubungi Kami

Telefon pejabat

Kampus Shah Alam : 03-5522 3521

Kampus Bestari Jaya : 03-3280 5039 

Email : hep_sa@unisel.edu.my