Prof Madya. Dr. Hamdan Bin Dato' Mohd Salleh

Naib Presiden dan Timbalan Naib Canselor

(Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti)

"Menjadi jabatan yang efisen dan efektif yang mendidik para profesional dan ilmuan yang mempunyai moral dan etika terpuji."

"Beriltizam menyediakan persekitaran pembangunan pelajar yang kondusif dan menjadi penghubung antara pelajar dengan komuniti untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten, telus dan beretika."

"Beriltizam menyediakan persekitaran pembangunan pelajar yang kondusif dan menjadi penghubung antara pelajar dengan komuniti untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten, telus dan beretika."