FASILITI UNISEL SHAH ALAM

UNIVERSITI SELANGOR KAMPUS SHAH ALAM

Berikut adalah senarai fasiliti yang terdapat di UNISEL Kampus Shah Alam.  Fasiliti di UNISEL Kampus Shah Alam dikategorikan kepada dua iaitu; fasiliti di dalam kampus dan di sekitar kampus seperti berikut

FASILITI DALAM KAMPUS

HAL EHWAL PELAJAR (HEP)

Hubungi Kami

Telefon pejabat

Kampus Shah Alam : 03-5522 3521

Kampus Bestari Jaya : 03-3280 5039 

Email : hep_sa@unisel.edu.my